telefon mobil

0766.300.434

telefon fix

0232.222.434

Suntem recunoscatori
pentru fiecare donatie!

Centrul de Ingrijire
"Alinare Mica"
Centrul de Ingrijire Paliativa de tip Hospice
Program de Catering
"O masa calda pe zi"
Strada Eternitate 109, Iasi
0232-222434
0766-300434
fundatia.izvor@yahoo.com

Raport Anual

 

RAPORT

privind acordarea serviciilor de asistenţă socială  în 

Centrul de Îngrijire Hospice Alinare Mică în anul 2019

 

 

În anul 2019, în Centrul de Îngrijire Hospice Alinare Mică din cadrul Fundaţiei Izvor, s-au derulat activităţi socio-medicale pentru un număr mediu lunar de 20 de persoane adulte din judeţele Iaşi, Neamţ şi Vaslui. În vederea realizării acestor activităţi au lucrat şi colaborat un număr total 25 persoane, majoritatea angajaţi ai centrului. Persoanele cazate în centru au beneficiat zilnic de găzduire, hrană, îngrijire medicală, îngrijire paliativă, îngrijire personală. Alte activităţi care au avut loc în cadrul centrului, au fost psihoterapia, kinetoterapia, sprijinirea morală, materială şi acordarea de consiliere beneficiarilor şi familiilor acestora în funcţie de nevoi. 

 

În desfăşurarea activităţilor, Fundaţia Izvor are în vedere colaborarea cu o serie de parteneri, fie din mediul public, fie din mediul privat, după cum urmează:

 

 • Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi;

 • Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale IaşiCentrul Diecezan Caritas IaşiFundaţia „Alături de Voi” RomâniaFundaţia Solidaritate şi SperanţăAsociaţia Umanitară Il ChiccoCongregaţia Fiicelor Sfintei Maria a Divinei ProvidenţeFundaţia Star of Hope România;

 • Fundaţia Păpădia Iaşi;

 • Congregaţia „Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providenţe” România, Iaşi.

 

          Activităţi curente

 • Evaluare iniţială pentru admiterea în Centrul de îngrijire;

 • Îngrijire medicală;

 • Îngrijire paliativă;

 • Îngrijire personală;

 • Asigurarea unui număr de trei mese zilnice beneficiarilor;

 • Recuperare prin kinetoterapie;

 • Sprijinirea morală şi acordarea de consiliere beneficiarilor;

 • Sprijinirea morală şi acordarea de consiliere familiei beneficiarilor;

Activităţi speficice

 • Activităţi de lucru manual: confecţionare felicitări pentru diferite ocazii, mărţişoare;

 • Serbarea Paştelui cu mâncare tradiţională, ouă roşii şi cozonac;

 • Serbarea Crăciunului cu colindători şi mâncare tradiţională, sarmale, friptură şi cozonac;

 • Decorarea centrului cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun;

 • Activităţi de petrecerea timpului liber: desen, rebus, integrame, cuvinte încrucişate;

 • Activităţi de relaxare: citit, scris, jocuri; 

 • Vizionare filme, documentare;

 • Participarea la alegerile prezidenţiale.

 

Rezultate obţinute

Activităţile organizate şi realizate în cadrul Centrului de Îngrijire Hospice Alinare Mică au scopul:

 • promovării bunăstării a cât mai multor beneficiari aflaţi în ultima fază de viaţă;

 • îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora acordând servicii specializate în funcţie de nevoile fiecăruia;

 • acordării îngrijirii medicale, paliative şi personale adaptate în funcţie de planul individual de asistenţă şi îngrijire;

 • acordării de sprijin moral şi consiliere beneficiarilor;

 • acordării de sprijin moral şi consiliere familiilor beneficiarilor;

 • asigurării posibilităţii de a accesa şi alte servicii (kinetoterapie, logopedie etc.) în funcţie de nevoile beneficiarului.

 

În urma acordării serviciilor sociale, s-au realizat următoarele:

 • îngrijirea paliativă a cât mai multor persoane care suferă de boli incurabile, dar care au posibilitatea să beneficieze de alinarea suferinţei şi a durerii într-un mod demn şi respectuos;

 • îmbunătăţirea calităţii vieţii, a stării de sănătate atât fizice cât şi psihice a persoanelor aflate în ultimul stadiu al bolii;

 • păstrarea independenţei beneficiarilor atât cât este posibil în raport cu condiţia fizică şi psihică;

 • recuperarea şi reintegrarea în comunitate a persoanelor adulte care suferă de boli cronice, dar care pot învăţa cum pot trăi în astfel de circumstanţe;

 • conştientizarea cât mai multor familii şi a comunităţii cu privire la nevoia îngrijirii persoanelor aflate în ultimul stadiul al bolii, oferind respect şi demnitate şi acestei categorii de persoane care necesită asistenţă şi îngrijire.